Traditionell försäljning VS digital kommunikation!

Tryckt media VS digital media

kund event VS social media

Det finns en påtaglig vi och dom mentalitet bland företag. Med vi och dom menar jag å ena sidan det traditionella lägret som menar att försäljning innebär att knacka dörr och träffa kund och att annonsera mycket och ofta i lokalpressen, gärna med ett erbjudande eller en kupong man kan klippa ut och ta med. Den andra sidan som förkastar allt det gamla som tycker att företag skall kommunicera digitalt, erbjuda kunder just-nu-erbjudanden via social media och intelligenta appar och som vill att all försäljning skall ske via nätet.

ehandel-smallMånga företagare har svårt att förstå de nya sätten och menar att gammalt traditionellt nasande funkar än idag. Nytänkande IT konsulter kommer med kalkyler som visar skillnader över tid där man kan sänka både kostnader och höja intäkter. Den ena sidan talar i termer om knack, snack och tack och den andra om leads, konverteringar och inbound marketing.

Faktum är att ingen av dessa typer har mer rätt än den andre. Traditionell försäljning is still going strong och annonsering i tryckt media har fortfarande bra genomslagskraft. Marknadsföring i digitala kanaler, SEO och e-handel är kraftfulla försäljningsverktyg likaså. Det är sales2014 och att förneka nya moderna säljkanaler är dumt oavsett om företaget säljer tjänster, bilar eller mat. Att enbart bedriva verksamhet via moderna säljsätt och kanaler är mycket svårt och framförallt galet dyrt då man behöver en enorm marknadsbudget.

Kombinera gammalt och nytt! Annonsera i lokalbladet OCH på facebook. Sponsra byns fotbollslag OCH kommunicera digitalt. Bygg nätverk för att öka försäljningen i butiken OCH arbeta med e-handel. Här finns pengar att tjäna! När dessa två grupper vill förstå varandra och hjälper varandra kommer vi att skapa mycket konkurrenskraftiga företag. Det finns många fina framgångsrika exempel inom alla branscher.

logo-small

 

eHem – försäljningskonsulter