Visste du att…

Genom att uppdatera din hemsida och visa att du aktivt vill informera om din verksamhet samt göra den lättnavigerad och gärna med ett modernt gränssnitt kommer att få fler kunder och fler affärer.

marknadsföring i traditionell media till största del bygger varumärke och kommunikation i digital media leder till fler direkta affärer.SEO

om du inte har rätt analys instrument troligen betalar för reklam som inte ger någonting.

företag som arbetar aktivt med loyalitetsprogram och kundklubbar får ut betydligt fler affärer av varje kund.

Om du är aktiv med SEO samtidigt som du köper adwords blir optimeringen upp till 100% större

ALLT DETTA I PRINCIP ÄR GRATIS OM DU KAN GÖRA DET SJÄLV! KAN DU INTE, HINNER DU INTE ELLER FÖRSTÅR INTE SÅ KONTAKTA OSS PÅ eHem!