Efter snart ett år på marknaden gör vi nu vissa förändringar i vårt tjänsteutbud. Från att ha arbetat uteslutande med produktion väljer vi nu att kalla det för kommunikation. Vår erfarenhet visar att många företag behöver löpande hjälp med sina digitala strategier och sin digitala kommunikation. Allt för ofta har vi producerat en hemsida eller presentation men tiden och kompetensen att skapa affärer saknas. i kölvattnet av vår produktion kommer dessutom ofta frågor där vi får hjälpa till med Facebook, mailkonton, landningssidor och massor av annat som inte hör till produktionen.

Nu har vi därför tagit fram en tjänst som vi tror är mer attraktiv och där vi kan leverera löpande resultat oavsett om vi hjälper en elektrikerfirma, restaurang eller konsultbyrå. Nu tar vi ett helhetsgrepp och ser över hela den digitala kommunikation, allt ifrån hemsida, SEO, sociala medier, mailutskick och kampanjer. Vi hjälper företagen att antingen själva kunna driva sin digitala kommunikation eller så erbjuder vi vår service att löpande ta på oss det uppdraget. Vi har tagit fram en effektiv och attraktiv prismodell som dessutom kan sägas upp med en månads uppsägning.

Börja tjäna pengar på Internet nu! Det gäller även dig som driver en snickarfirma eller restaurang. Att tjäna pengar på Internet är inte förunnat dem som bara jobbar med E-handel.
Tillhör du kategorin som säger att just din bransch är lite speciell eller att just dina kunder är såpass unika att du inte är behov av digitala strategier…TÄNK OM!

 

Läs mer om våra ”nya” tjänster här.