eHem har fått förtroendet att utveckla och bygga www.tradspecialisterna.se. Det blev en tydlig, informativ och ganska enkel sida. Fördelen med Trädspecialisterna är att de har ett bildvänligt yrke. Detta tog eHems utvecklare fäste på och skapade ett animerat galleri på första sidan. Vidare har eHem SEO anpassat sidan och nu är tradspecialisterna.se först på Google när man söker ”trädfällning göteborg”.

Ett nytt kundformulär skapades och redan efter några timmar från det att man lanserat den nya sidan hade man fått sin första förfrågan via hemsidan i det användarvänliga kundformuläret.

Slide08